Коучинг на роботі

Коучинг у робочому середовищі – цілі, принципи та підходи

Для того, щоб максимально використати весь потенціал вашої компанії та людей, які в ній працюють, ви повинні залучати людей до розмов про їх результативність, внесок у місію та цілі організації. Тому дуже важливо організовувати коучинг на роботі, в компанії, офісі і т. д.

Коли люди чітко усвідомлюють свої ролі та обов’язки, мають чітко визначені очікування, проходять коучинг сесії та отримують зворотний зв’язок щодо їхнього прогресу, вони досягають значно кращих результатів. Без відкритого та прозорого коучингу люди часто вважають, що все йде добре і нічого не потрібно змінювати.

Ефективні коучі допомагають членам команди зрозуміти їх сильні сторони, можливості для вдосконалення, способи рости та розвиватися у своїй кар’єрі. 

Коучі світового класу володіють мужністю та навичками, необхідними для участі у продуктивній, офіційній та неформальній взаємодії, спрямованій на використання сильних сторін людей, які в кінцевому підсумку допоможуть компанії досягти її мети та стратегії. 

“Коли ти розвиваєш людей, ти розширюєш бізнес”.

Три основні ролі коуча

Перед коучем в робочому середовищі стоять три основні завдання:

 1. Визнавати сильні сторони та досягнення інших, відзначати їхні успіхи та намічати шляхи розширення та закріплення прогресу.
 2. Сміливо та вміло співпрацювати з командою для вирішення проблем, труднощів та викликів, які регулярно виникають в організаціях.
 3. Бути відкритими для зворотного зв’язку та пропозицій членів команди, колег та партнерів. Бути готовим рости, розвиватися та вчитися.

Як можна організувати коучинг у робочому середовищі

Можливості коуча в робочому середовищі надзвичайно широкі. Коучі повинні бути спостережливими та готовими скористатися кожною можливістю для оптимізації роботи та залучення людей, які сприяють досягненню результатів в організації. Коучинг у робочому середовищі зазвичай відбувається двома способами.

1. Неофіційні моменти, коли у вас є можливість тренувати інших на місці. Це неплановані взаємодії та події, які відбуваються щодня.

Нижче наведені приклади неформальних моментів коучингу:

 • Люди досягають позитивних результатів
 • Працівники відчувають невдачу або виклик
 • Раптом виникає конфлікт
 • Хтось із вашої команди запізнюється, пропускає роботу або не дотримується дедлайну
 • Співробітник має нову ідею і хоче поради щодо її реалізації
 • Під час розгляду проекту.

2. Формальні можливості для коучингу, які є запланованими коучинг сесіями.

Приклади офіційних моментів для проведення коучингу:

 • Прийом нових співробітників
 • Встановлення цілей ефективності
 • Залучення людей до обговорення планування кар’єри
 • Коли люди змінюють напрямок роботи або свою роль на роботі
 • Під час звітного або щорічного аналізу менеджменту.

Що таке процес ефективного коучингу

Процес коучингу не є лінійним. Коучинг – це динамічний і послідовний процес, у якому використовуються інтегровані кроки та навички. На основі результатів більш ніж 40-річних досліджень, можна виділити наступні кроки до ефективного коучингу:

 • Забезпечення сприятливого клімату при бесіді та  демонстрація позитивних намірів.
 • Представлення чіткого бачення ситуації, пропонування інформації та відкритість для точки зору іншої людини.
 • Допомога іншим у виявленні зон розвитку, отриманні нової інформації та переосмислення труднощів з іншої точки зору.
 • Створення плану дій, рішень та домовленостей зі співробітником, який проходить у вас коучинг. План не буде завершений до тих пір, поки обидві сторони не закріплять свої зобов’язання та те, що мають робити.
 • Налаштування подальшого процесу для можливості оцінки прогресу щодо змін, плану дій та зобов’язань.
 • Реакція на перешкоди, виклики, рішення або план дій.

П’ять фундаментальних навичок коуча

Існує п’ять основних навичок, які відіграють вирішальну роль у ефективному коучингу.

 1. Слухання – здатність чути, розуміти та поважати точку зору іншої людини.
 2. Дослідження – вміння шукати інформацію, задавати питання та викликати двосторонню дискусію.
 3. Наполегливість – здатність ділитися і називати проблеми, виклики та можливості для змін і вдосконалення.
 4. Співпраця – сприяння взаємовигідним рішенням та планам, які засновані на спільному вкладі та інформації і дають важливі результати.
 5. Творчість – уміння нестандартно мислити та створювати додаткові цінності. Потрібно вчитись генерувати інноваційні ідеї та способи досягнення кращих результатів.

Який ключовий навик коуча

Із досліджень випливає, що коучам найбільше не вистачає вміння глибоко слухати і по-справжньому розуміти бекграунд іншої людини. Незалежно від того, погоджуєтесь ви з тим, чим з вами діляться чи ні, слухання – це вияв поваги та сигнал іншій людині про те, що ви відкрито налаштовані до отримання інформації, якою не володієте. Коли коуч не слухає, він може виявитися нетерплячим втратити можливість знайти оптимальне рішення.

Які обов’язки коуча на роботі

Ефективні коучі мають такі ключові обов’язки та компетенції:

 • Вміння набирати та утримувати талановитих людей, які піддаються коучингу, прагнуть зростати та робити свій внесок у спільну справу.
 • Визначення очікувань, цілей та завдань для всіх членів команди окремо.
 • Надання чітких та відвертих відгуків про досягнення працівника.
 • Представлення відвертих та конкретних відгуків про недоліки, проблеми чи недоліки в роботі.
 • Організація можливості неформального розвитку на роботі, а також можливостей для офіційного коучингу.
 • Участь у регулярних обговореннях, щоб запобігти появі несподіваної інформації під час офіційних оглядів ефективності.
 • Доступність, коли люди потребують порад, вказівок, консультацій та відгуків про свою роботу від свого керівника.
 • Знайомство з кожним працівником, його унікальними потребами та перевагами. Коуч повинен використовувати таку інформацію для ефективного спілкування та навчання.
 • Переконання, що всі члени команди злагоджено працюють над досягненням поставлених завдань.
 • Включення принципів, процесів та навичок коучингу у регулярні обговорення огляду ефективності, а також до розмов з новими колегами та членами команди.

Як впровадити коучинг на робочому місці

Формування культури коучингу на робочому місці ґрунтується на восьми ключових факторах:

 1. Забезпечити якісне навчання та розвиток коучингу керівникам та окремим учасникам, яким потрібно навчати інших.
 2. Розробка надійного плану сталого розвитку та підкріплення, який включає можливості обміну досвідом коучингу та обговорення способів подолання перешкод.
 3. Забезпечення занять, щоб утримувати навички навчання в оптимальній формі.
 4. Створення спільнот для обговорення результатів, де люди можуть поділитися прогресом та досягненням поставлених цілей.
 5. Планування коротких коучинг-сесій з людьми один або два рази на місяць.
 6. Включення принципів та навичок коучингу у зустрічі, групові розмови та організаційні ініціативи всіх типів.
 7. Принцип коучингу, як основна вимога до роботи, особливо для керівників.
 8. Заохочення лідерів використовувати коучинг як рольову модель та відкрито говорити про його важливість цього для досягнення цілей організації.

Цілі коучингу на робочому місці

Головні цілі коучингу включають:

 • Підвищення мотивації, залученості та задоволеності роботою
 • Нові знання та більша обізнаність
 • Чіткі очікування
 • Інноваційні рішення та ідеї
 • Більша довіра та міцніші стосунки
 • Вищий рівень відвертості, прозорості та конструктивної відкритості
 • Кращі рішення та результати для ключових зацікавлених сторін
 • Постійний розвиток знань, умінь та навичок членів команди
 • Прозорість кінцевої мети діяльності
 • Більша впевненість та залученість кожного співробітника.

Три основні стилі коучингу на робочому місці

Три основні стилі або підходи до коучингу включають наступне:

 1. Директивність. Це більш командний стиль управління. Він орієнтується на здатність коуча забезпечити дотримання вимог та інструкцій. Зазвичай це односторонній діалог, коли коуч пояснює тему тренінгу та керує планом дій.
 2. Переконання. Цей стиль коучингу зосереджений на логіці переконань та міркуванні лідера. Тут все залежить від вміння коуча пояснювати переваги свого рішення і точки зору.
 3. Колаборація. Стиль співпраці ґрунтується на двосторонньому діалозі та аргументації. Все буде залежати від внесків, ідей та міркувань коуча та особи, яка проходить коучинг-сесію, а також вміння працювати разом. 

Існує четвертий стиль, який рідко обговорюється. Цей стиль часто називають стилем коучингу. Цей стиль спирається на те, що коуч вміє проводити інструкції та навчати новим навичкам, знанням та вмінням коучингу. Допомога людям, які проходять коучинг, з навчанням та розвитком нових можливостей повинна бути включена до кожного із вищеописаних стилів.

Догори